ประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัด (คพร.จ.หนองบัวลำภู) กรณีที่ดินบริเวณวัดพระพุทธบาทภูเก้า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง

 

วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
   นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายวชิราวุธ แหม่งปัง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัด (คพร.จ.หนองบัวลำภู) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกรณีติดตามการตรวจพิสูจน์สิทธิที่ดินบริเวณวัดพระพุทธบาทภูเก้า บ้านดงบาก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ยื่นคำร้องขอออกโฉนดที่ดิน ในการดำเนินการขอกันพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ โดยมีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 104,888