การประชุมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รักษาการเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร และมัคนายก ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอนาวัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

 

วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
    การประชุมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รักษาการเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร และมัคนายก ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอนาวัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานและให้โอวาท พร้อมด้วยพระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธ) พระมหาฉัตรชัย ชยญาณเมธี รองเจ้าคณะอำเภอนากลาง นายธนายุทธ ใยแก้ว นายอำเภอนาวัง  เจ้าพนักงานที่ดิน ร่วมบรรยาย
   ในการนี้นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมบรรยายในหัวข้อ บทบาท หน้าที่ และภารกิจสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมอำนวยความสะดวกด้านพิธีการ ณ วัดมัชฌิมเขตมงคล อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 115,417