พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชวชิรวุฑฒาจารย์ (หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญฺโญ)

วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น.
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชวชิรวุฑฒาจารย์ (หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญฺโญ) โดยมีพระเทพวชิรมุนี เจ้าคณะภาค ๘ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติราชการแทน นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิบัติราชการแทน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี
    ในการนี้ นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธี อำนวยความสะดวก ประสานงาน ณ วัดป่าวุฑฒาราม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 278,708