พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" หนตะวันออก พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ณ วัดพัชรกิติยาภาราม (เรือนจำรักษาศีล ๕ บ้านห้วยเตย) จังหวัดหนองบัวลำภู

 

วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น.
    พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" หนตะวันออก พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย พระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธ) พร้อมคณะสงฆ์ โดยมี นางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมถวายการต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานฯ โดยบูรณาการเครือข่ายเรือนจำศีล ๕ คืนคนดี สู่สังคม
    ในการนี้ นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมบุคลากร ร่วมถวายการต้อนรับและประสานงานอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ณ วัดพัชรกิติยาภาราม (เรือนจำรักษาศีล ๕ บ้านห้วยเตย) อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 278,708