ประชุมรับการตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เขตตรวจราชการที่ ๑๐-๑๓

 

วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
    นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมรับการตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เขตตรวจราชการที่ ๑๐-๑๓ โดยนายสิทธา มูลหงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการและนางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้ตรวจราชการ ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 131,183