ประชุมสัมมนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
    นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี บรรยายพิเศษ เรื่อง การเผยแผ่กับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย พร้อมคณะวิทยากร โดยศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม
    ในการนี้ พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 131,169