ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด (ที่พักสงฆ์ป่าอรุโณธรรม)  ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง

 

วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
    นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวธัญรัตน์  ประชามอญ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด (ที่พักสงฆ์ป่าอรุโณธรรม)  บ้านหนองทุ่งมน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง โดยมีพระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระครูปริยัติโชติการ เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวัฒนศักดิ์ แสนสุข ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการสร้างวัดครั้งนี้ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 131,193