ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ปี ๒๕๖๕ วัดป่าโคกใหญ่ (ธ)

 

วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

    นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวธัญรัตน์  ประชามอญ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ปี ๒๕๖๕ ร่วมกับพระอาจารย์พงษ์ภิญโญ สัญญโม เจ้าอาวาสวัดป่าโคกใหญ่ (ธ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วัดป่าโคกใหญ่ (ธ) ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 131,133