ถวายหนังสือจักกวาฬทีปนีและหนังสือมิลินทปัญหา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

วันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
    นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ถวายหนังสือจักกวาฬทีปนีและหนังสือมิลินทปัญหา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แด่พระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธ) พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู และพระครูเจติยาภิวัฒน์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ณ วัดพิศาลรัญญาวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองฯ, ที่พักสงฆ์ป่าอรุโณธรรม อำเภอศรีบุญเรือง และวัดศิริชัยพัฒนาราม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 131,214