ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด (ที่พักสงฆ์ป่าท่าช้าง)  บ้านกุดฮู ตำบลนาด่าน อำเภอสถวรรณคูหา

 

วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
    นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายพิศาล ศรีอระพิมพ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด (ที่พักสงฆ์ป่าท่าช้าง)  บ้านกุดฮู หมู่ที่ ๓ ตำบลนาด่าน อำเภอสถวรรณคูหา โดยมีพระมหาไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล เจ้าคณะอำเภอสุวรรณคูหา (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายศักรินทร์ โพธินาม ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอสุวรรณคูหา เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการสร้างวัดครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 278,708