พิธีเปิดการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนวิถีหนองบัวลำภู และกิจกรรมแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล ๒๐๒๒

 

วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.
    นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางสาวธัญรัตน์ ประชามอญ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนวิถีหนองบัวลำภู และกิจกรรมแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล ๒๐๒๒ โดยมีนางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 131,149