ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
    นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ และเข้ารับโล่รางวัลอันดับที่ ๓ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนวงเงินตั้นแต่ ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคารเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

    ในการนี้ ได้มอบหมายให้นายวชิราวุธ แหม่งปัง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เป็นผู้นำกล่าวไหว้พระสวดมนต์ในการประชุมฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 453,736