ตรวจติดตามพื้นที่ในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาของวัดธาตุกู่ประภาชัย ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง

 

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
    นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ตรวจติดตามพื้นที่ในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาของวัดธาตุกู่ประภาชัย บ้านดอนกู่ ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,833