ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์

 

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
    นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ณ ศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 453,791