ประชุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
    นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อแจ้งนโยบาย ข้อสั่งการ แนวทางการปฏิบัติข้อราชการจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจังหวัดฯ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 316,043