ตรวจสอบที่ดินของวัดเพื่อประกอบการชี้แนวเขตการรังวัดที่ดิน วัดสว่างวนาราม ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง

 

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
    นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายวชิราวุธ แหม่งปัง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมตรวจสอบที่ดินของวัดเพื่อประกอบการชี้แนวเขตการรังวัดที่ดิน ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้นำชุมชน และเจ้าอาวาสวัด ณ วัดสว่างวนาราม ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,755