พิธีทำบุญสมโภชน์พระธาตุเจดีย์และบุญมหาชาติ วัดสระปทุมทอง ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา

วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
    นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมพิธีทำบุญสมโภชน์พระธาตุเจดีย์และบุญมหาชาติ โดยมีพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชวัชรวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เป็นองค์แสดงธรรม ดร.ปัณณวิชญ์ พิบูลธนาภิรมย์ (อาจารย์เชียง) และพล.ท.ชัยฤทธิ์ ขวัญสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดสระปทุมทอง ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 198,050