เยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนพระปริยัติธรรม

 

วันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
    นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู ได่แก่
    ๑. โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส วัดพิศาลรัญญาวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองฯ
    ๒. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา วัดสุวรรณาราม อำเภอสุวรรณคูหา
    ๓. โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา วัดศิริบุญธรรม อำเภอนากลาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 453,673