การขอกันเขตจัดประโยชน์และการเช่าที่ดินในที่ตั้งวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมัชฌิมโพธิการาม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
    นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอกันเขตจัดประโยชน์และการเช่าที่ดินในที่ตั้งวัด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมัชฌิมโพธิการาม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 453,736