เยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู

 

วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.
    นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 316,043