มอบใบประกาศการสร้างวัดโพธิปักขิยธรรม (ธ) ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
    นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ มอบใบประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง การสร้างวัดโพธิปักขิยธรรม สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต บ้านนาสุรินทร์ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง พร้อมให้คำแนะนำในการขอตั้งวัดเป็นวัดที่ถูกต้องในขั้นตอนต่อไป ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒ ศาลากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 545,451