ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
    นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน และมอบหมายให้นายพิศาล ศรีอระพิมพ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เป็นผู้นำกล่าวไหว้พระสวดมนต์ในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 222,123