ประชุมติดตามผลการดำเนินงานในโครงการของกองพุทธศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
    นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางสาวเสาวนีย์ พาดี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานในโครงการต่างๆของกองพุทธศาสนสถานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 222,053