ประชุมการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 

วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
    นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายวชิราวุธ แหม่งปัง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 545,559