ตรวจติดตามพื้นที่ในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาของวัดศรีรัตนาราม อำเภอศรีบุญเรือง

 

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
    นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ตรวจติดตามพื้นที่ในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาของวัดศรีรัตนาราม ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 545,451