ซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม

 

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

    นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายวชิราวุธ แหม่งปัง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา วัดศิริบุญธรรม และวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดสันติธรรมบรรพต อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 545,559