ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลพื้นฐานรายบุคคล (e-Citizen) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
    นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมตรวจสอบความถูกต้องการรับรองข้อมูลพื้นฐานรายบุคคล (e-Citizen) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ได้แก่ ๑.โรงเรียนวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด  อำเภอเมืองฯ ๒.โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 278,708