ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ จุดบริการ/ ด่านชุมชน ตามมาตรการและแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

        นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ จุดบริการ/ ด่านชุมชน ตามมาตรการและแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ ๑.จุดตรวจด่านชุมชนอบต.อุทัยสวรรค์ ๒.จุดตรวจด่านชุมชนบ้านดงสวรรค์ อบต.ดงสวรรค์ ๓.จุดตรวจหน้าโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ทต.กุดดินจี่ ๔.จุดตรวจหน้าวัดบูรพาราม เทศบาลตำบลนากลาง ๕.จุดตรวจด่านชุมชนทางแยกบ้านก่าน ทต.ฝั่งแดง

        ในการนี้ได้มอบสิ่งของและให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการเสนอแก้ไขปัญหากับส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามความเหมาะสมต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,066