ประชุมคณะทำงานบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖

 

วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
    นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางสาวธัญรัตน์ ประชามอญ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 545,451