ลงพื้นที่ร่วมตรวจการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า เพื่อสร้างศาสนสถานวัดป่าถ้ำพระภูเก้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

 

วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
    นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายวชิราวุธ แหม่งปัง และนายพิศาล ศรีอระพิมพ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมตรวจสภาพป่าบริเวณที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ เพื่อสร้างศาสนสถานวัดป่าถ้ำพระภูเก้า ตำบลหัวนา อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 278,678