โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานโปรแกรม Data Visualization

 

วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
    นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายพิศาล ศรีอระพิมพ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานโปรแกรมนำเสนอและการติดตามผลการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยโปรแกรม Data Visualization ณ ห้องประชุมดอกบัว สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 278,545