ประชุมบูรณาการความร่วมมือการสร้างความปลอดภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

 

วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
    นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางสาวธัญรัตน์ ประชามอญ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือการสร้างความปลอดภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 278,678