ประชุมคณะกรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

 

วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
    นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖(คณะกรรมการอำนวยการ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 316,163