พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู

 

วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๔๕ น.
    นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบด้วย ๑.เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ฝ่ายมหานิกาย ๒.เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ๓.ผู้แทนศาสนาคริสต์ ๔.ผู้แทนศาสนาอิสลาม ๕.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๖.พัมนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๗.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๘.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวำลภู ๙.นายอำเภอทุกอำเภอ โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 316,043