ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

 

วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
    นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางสาวบุลภรณ์ วังแสนแก้ว นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ จังหวัดหนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองบัวลำภู 


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 316,281