เยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

 

วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
    นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายวชิราวุธ แหม่งปัง และนายพิศาล ศรีอระพิมพ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ โรงเรียนพิศาลรัญญาวาสวิทยา วัดพิศาลรัญญาวาส (พระอารามหลวง) และโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 316,043