ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

 

วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
    นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู  ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และมอบหมายให้นายพิศาล ศรีอระพิมพ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เป็นผู้นำกล่าวไหว้พระสวดมนต์ในการประชุมฯ โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ณ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 316,281