ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการฯ วัดที่ได้รับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น

        นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย  นายวชิราวุธ แหม่งปัง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาวเสาวนีย์ พาดี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแก่วัดที่ได้รับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้ ๑. วัดใหม่ศรีมงคล อ.ศรีบุญเรือง ๒. วัดป่าไร่ม่วงเหนือ อ.ศรีบุญเรือง ๓. วัดศรีสุวรรณเลไลย์ อ.นากลาง ๔.วัดเลิศเสนีย์ อ.นากลาง  ๕.วัดอุดมพัฒนาราม อ.เมืองฯ จ.หนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4,483