พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น.

        พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีสวดพระพุทธมนต์และวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการร่วมพิธี
        ในการนี้นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีและปฏิบัติศาสนพิธีอำนวยความสะดวกพระสงฆ์สมณศักดิ์ในพิธี ๑๐ รูป ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองจ.หนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4,480