ประชุมแจ้งข้อราชการฯ และประชุมประจำเดือนข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันที่ ๒๖ เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐น.

        นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมแจ้งข้อราชการ ติดตามการปฏิบัติงาน หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันและประชุมประจำเดือนข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4,454