สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิก่อนปฏิบัติงาน ตามแนวทางพระพุทธศาสนา

 

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
    นางสาวศิรินาถ กาษรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิก่อนปฏิบัติงาน ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 316,281