ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดถ้ำผาจันได ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง

 

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
    นางสาวศิรินาถ กาษรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดถ้ำผาจันได บ้านผาเสด็จ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง โดยมีพระครูโชติธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์ คงศิลา ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการฯ ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการสร้างวัดครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 316,043