พิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วัดจันทรประสิทธิ์ อำเภอศรีบุญเรือง

 

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
    นางสาวศิรินาถ กาษรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ณ วัดจันทรประสิทธิ์ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 316,163