ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

 

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.
    นางสาวศิรินาถ กาษรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางสาวบุลภรณ์ วังแสนแก้ว นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเหมือนแก้ว ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 453,736