พิธีสรงน้ำศพพระครูวิโรจน์ธรรมาทร เจ้าคณะอำเภอนากลาง เจ้าอาวาสวัดโชติยาราม

 

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น.
    นางสาวศิรินาถ กาษรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีสรงน้ำศพพระครูวิโรจน์ธรรมาทร เจ้าคณะอำเภอนากลาง เจ้าอาวาสวัดโชติยาราม ซึ่งได้รับพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พร้อมเครื่องเกียรติยศประกอบศพ (หีบเชิงชาย) โดยมีพระเทพวัชรวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระศรีวชิราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๘ พระสังฆาธิการ ส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ วัดโชติยาราม ตำลบกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 453,791