หารือแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อน การขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์สวนป่ามอกระโดน ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองฯ

 

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
    นางสาวศิรินาถ กาษรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมกับจังหวัดหนองบัวลำภู โดยที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ หารือ แนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อน ในการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์สวนป่ามอกระโดน หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 453,673