พิธียกช่อฟ้า ศาลาการเปรียญทอดผ้าป่าสามัคคี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ ๑๓๐ ครอบครัว ไถ่ชีวิตโคและมอบเตียงคนไข้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

วันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

       พระครูอุดมธรรมภาณี เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เนื่องในโอกาสที่พระมหาฉัตรชัย ชยญาณเมธี รองเจ้าคณะอำเภอนากลาง เจ้าอาวาสวัดประสานศรัทธา จัดพิธียกช่อฟ้า ศาลาการเปรียญทอดผ้าป่าสามัคคี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ ๑๓๐ ครอบครัว ไถ่ชีวิตโคและมอบเตียงคนไข้แก่โรงพยาบาลต่างๆ โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายอำเภอนากลาง วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธี

        ในการนี้ นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีและอำนวยความสะดวกด้านศาสนพิธี ณ วัดประสานศรัทธา อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

       อนึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการอนุญาตอำเภอนากลาง และได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขและของจังหวัดหนองบัวลำภูอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,083