ศึกษาดูงานวัดที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ตามนโยบายของจังหวัดหนองบัวลำภู “เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว“

วันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

        ว่าที่ร้อยตรีรักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอนากลาง นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ ร่วมศึกษาดูงานวัดที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ตามนโยบายของจังหวัดหนองบัวลำภู “เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว“ ณ วัดสันติธรรมบรรพต วัดภูถ้วยทอง อำเภอนากลางและประสานข้อราชการกับ พระครูอรุณธรรโมภาส
เจ้าคณะอำเภอนากลาง-นาวัง (ธ)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,082