ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
    นางสาวศิรินาถ กาษรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายวชิราวุธ แหม่งปัง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยมีพระครูปริยัติโชติการ เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง ประธานจังหวัดหนองบัวลำภู ณ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 453,791