ประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก และขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
    นางสาวศิรินาถ กาษรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางสาวธัญรัตน์ ประชามอญ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก และขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 453,673